NYCXDESIGN Award

Bộ sưu tập CEDIT do Zaven thiết kế, đã nhận được Giải thưởng NYCXDESIGN; giải thưởng uy tín được công nhận bởi tạp chí Thiết kế Nội thất và ICFF dành cho những thành tựu thiết kế tốt nhất mỗi năm.